اريترومايسين بيس   
   
توضیحات  

اريترومايسين بيس Erythromycin Base

فرمول بسته :
 C37H67NO13    جرم مولکولى : 733.9 gr 

 خواص فیزیکى : 
پودر کريستالی سفيد رنگ گاهی اندکی متمايل به زرد . 
اريترومايسين اولين آنتی بيوتيک ماکروليدی است که در سال 1952 به بازار جهانی عرضه گرديد . 
ساختمان آن شامل يک گروه کتونی ، قند آمينی و حلقه لاکتونی ماکروسيکلينگ می باشد که می تواند در فرمهای ايزومری مختلفی وجود داشته باشد. در اين ميان ايزومر A اريترومايسين درصد بيشتری را شامل می شود و فعاليت آنتی بيوتيکی بالاتری هم دارد، فاکتور اصلی بدست آمده از فرايند تخمير و فعاليت و رشد باکتریStrepomyces erythreus بوده است . 
گروه آنتی بيوتيک های ماکروليدی بدليل آنکه از نظر ارزيابی اثرات جانبی در دست Extermely safe antibiotic می‌باشد مورد توجه زياد متخصصين جهت يافتن انواع مشتقات آن قرار گرفته است . در اين راستا آنتی بيوتيک های نسل بعدی نظير اريترومايسين استات ، پروپيونات ، اتيل کربنات ، اتيل سوکسينات و استئارات از طريق سنتز شيميايی تهيه و وارد بازار گرديد . در ادامه اين روند در دهه گذشته نسل جديدتری از آنتی بيوتيک های ماکروليدی از اريترومايسين بيس نظير آزيترومايسين ، کلاريـترومايسين و روکسی تری مايسين تهيه و با طيف اثر گسترده و ماندگاری مصرفی بالاتر در اختيار پزشکان قرار گرفت . 
توجه روز افزون پزشکان و تحمل خوب آن توسط بيماران نمايانگر تاثير درمانی اين گروه آنتی بيوتيک می باشد. 
مشتقات قليايی اريترومايسين حلاليت آبی آن را کاهش داده که باعث می شود غلظت آن معده کاهش يافته و بدون کم و کاست با درجه بالايی از محيط قليايی روده نيز عبور کند . اريترومايسين طيف وسيعی از عفونت ها را جهت مداوا در بر می گيرد . 
اريترومايسين ، نمک ها و استرهای آن معمولاً توسط بدن بيمار به خوبی تحمل شده و اثرات جانبی آنها بسيار نادر است 
 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار