آزیترومایسین   

توضیحات  

آزیترومایسین
آزیترومایسین یک آنتی بیوتیک آزالیدی جدید می باشد که جهت مداوای عفونتهای ناشی از باکتری مانند برونشیت , عفونتهای پوستی ، تنفسی ، آمیزشی و غیره به کار می رود ،‌که با اتصال به ریبوزوم باکتری از تولید پروتئین جلوگیری می نماید و در نتیجه مانع رشد باکتری می گردد. 
آزیترومایسین برای اولین بار توسط شرکت pliva با نام تجاری sumamed در سال 1988 میلادی به بازار عرضه گشت و سه سال بعد نیز توسط شرکت Pfizer با نام zithromax ارائه گردید . آزیترومایسین که دارای یک حلقه ماکرولیدی 15 تایی می باشد ، طی 4 مرحله از اریترومایسین با حلقه 14 تایی تهیه می گردد. آزیترومایسین در مقایسه با اریترومایسین از پایداری بیشتردر محیط اسیدی ، نیمه عمر طولانی تر و فراوانی بیشتر در بافتهای بدن برخوردار است . این چهار چوب یک رژیم خوراکی کوتاه مدت را ایجاب می کند که از مزایای آزیترومایسین بر سایر آنتی بیوتیک ها میباشد. 

کیفیت آزیترومایسین دارویی 
مهمترین نکته ای که داروسازان محترم هنگام فرمولاسیون آزیترومایسین در دارو بایستی به آن توجه کنند ساختمان کریستالی آزیترومایسین می باشد که با چشم غیر مسلح قابل تشخیص نمی باشد . 
به طور کلی آزیترومایسین با 3 شکل ( فرم )‌متفاوت می تواند به شرکت های داروئی عرضه گردد که عبارتند از آزیترومایسین بدون آب ، آزیترومایسین یک آبه و آزیترومایسین دو آبه .
آزیترومایسین بدون آب محصولی غیر متبلور بوده و در برابر عوامل جوی ناپایدار است و نگاهداری و خالص سازی آن با مشکل همراه می باشد . بنابراین باید آن را متبلور نمود که در این صورت به فرمهای یک آبه و دو آبه تبدیل شود . میزان آب تبلور آزیترومایسین یک آبه 3-2٪ می باشد . 
با این وجود آبدوست بوده و در مجاور عوامل جوی میزان آب افزایش می یابد که بر خواص آن از جمله پایداری اثر منفی می گذارد و از طرفی داروساز را با مشکل فرمولاسیون دقیق روبرو می سازد.
در مقابل آزیترومایسین دو آبه بین 5-4٪ آب تبلور دارد و دیگر تمایل به جذب آب از محیط اطراف خود ندارد . بنابراین کریستال آن پایدار می باشد که فرمولاسیون دقیق دارو با آن انجام پذیر است . از طرفی می توان آن را تحت شرایط محیط نگهداری نمود. 


تشخیص آزیترومایسین دارویی 
حال چگونه یک شرکت داروسازی هنگام خرید آزیترومایسین از تولید کننده به فرم آزیترومایسین 2 آبه متبلور پی ببرد؟
در پاسخ می توان گفت که هر چند روشهای مختلفی جهت تشخیص فرمهای مختلف آزیترومایسین وجود دارد ولیکن طیف IR یکی از ساده ترین و سریعترین ابزار شناسایی این 3 فرم آزیترومایسین می باشد. بنابراین هنگام مقایسه طیف IR این است که 3 فرم ماده سریعا به ناحیه cm3500 مراجعه و در صورتی که یک پیک دو شاخه واضح و تیز ملاحضه شد بیانگر این موضوع است که آزیترومایسین 2 آبه متبلور خریداری شده است . 
شرکت شفای ساری از تیرماه 1378 تحقیقات جهت سنتز آزیترومایسین را آغاز و از خردادماه سال 1385 با تولید مستمر در حجم صنعتی ؛ به محصولی پایدار و با کیفیت جهانی دست یافته که کلیه آزمایشات آنالیز بر اساس USP 30 و دیگر آزمایشات سخت گیرانه In house را گذرانده است . 
اقدام لازم جهت ثبت 3 مورد Patent بر مبنای روش تولید بنام شرکت در حال پیگیری می باشد . 
 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار