دکتر علی شریف اعلم                                                   

مدیر عامل

 

   92108481 026  - داخلی 1025
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 

 

دکتر سید محمدصادق موسویان فر                                

معاون امور حقوقی و منابع انسانی  

 

   92108481 026  - داخلی 1038
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

ارسلان کریمی                                                               

معاون مالی 

 

   92108481 026  - داخلی 2003
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

 دکتر لیلا یوسفی اصلی                                                                       

مسئول فنی دارویی (محصولات نهایی)

 

   92108481 026  - داخلی 1053
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

 

دکتر یوسف اخلاقی                                                       

مسئول فنی دارویی (مواد اولیه دارویی) 

 

   92108481 026  - داخلی 1040
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید
 

 

سید مرتضی هوشیار                                                     

مدیر تحقیق و توسعه

 

   92108481 026  - داخلی 1034
  این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  

سید مهدی لاری بقال                                                                             

مدیر تولید

 

   92108481 026  - داخلی 1102
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  

رضا دادپور                                                                       

مدیر فنی و مهندسی

 

   92108481 026  - داخلی 1012
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  

محسن زاهدی                                                                

مدیر مالی 

 

   92108481 026  - داخلی 2015
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  

محمد سعید ثابت قدم مقدم                                                                

مدیر بازرگانی داخلی

 

   92108481 026  - داخلی 1092
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  

عبداله واشقانی فراهانی                                               

مدیر بازرگانی داخلی

 

   88197380 021  - داخلی 100
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  

امیرحسین تسبیحی                                                       

مدیر حراست

 

   92108481 026  - داخلی 1090
   این ایمیل آدرس توسط سیستم ضد اسپم محافظت شده است. شما میباید جاوا اسکریپت خود را فعال نمایید

  

 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار