اخبار

روز شنبه به تاریخ 93/05/18 اعضاء محترم هیات مدیره شرکت دارویی برکت، مدیران محترم شرکت سرمایه گذاری البرز و مدیران عامل شرکت های تابعه هولدینگ دارویی برکت از کارخانه گروه صنایع شفا فارمد بازدید به عمل آوردند و خطوط تولید ماکرولید در این بازدید افتتاح گردید:

 

.

 

 

 

 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار