اخبار

  بازدید وزیر بهداشت کشور زیمباوه از کارخانه گروه صنایع شفا فارمد و برگزاری جلسه مشترک با مدیران شرکت به شرح تصاویر زیر:

 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار