اخبار

روز پنجشنبه مورخ 95/08/13 وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتفاق هیئت همراه از خطوط تولید شرکت گروه صنایع شفا فارمد به شرح تصاویر زیر بازدید فرمودند

 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار