اخبار

روز دوشنبه به تاریخ 95/07/19 جمعی از مدیران و پرسنل شرکت به اتفاق مدیرعامل محترم نسبت به برگزاری مراسم عزاداری عاشورای حسینی بعد از نماز ظهر و عصر اقدام نمودند:

 

.

 

 

 

 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار