حضور شرکت گروه صنایع شفا فارمد در عرصه صنعت زیست فناوری ما را بر آن داشت تا با حضور در چهارمین نمایشگاه زیست فناوری ایران نسبت به ارائه دستاورد های ارزشمند حاصل از زحمات سال های اخیرهمکاران گرامی اقدام نماییم. در این راستا کوشش گردید تا با حضور کارشناسان و مدیران منتخب در محل غرفه نمایشگاه، جذب حداکثری توجه مخاطبین و مسئولین امر حاصل گردد. سرانجام  در مراسم اختتامیه این رویداد، شرکت گروه صنایع شفا فارمد به عنوان شرکت زیست فناور برتر در حوزه صنعت زیست فناوری انتخاب گردید.

روابط عمومی شرکت گروه صنایع شفا فارمد – 2 مهر 1396

 

 

 

طراحی و سئو سایت توسط نونگار